english deutsch français italiano hrvatski
Apartmani - Skoric
Apartmani - Skoric

Brač

BRAČ, najveci otok srednjodalmatinske otocne skupine,
treci po velicini medu jadranskim otocima; 394,57 km2;
13 824 stan.

Od kopna ga dijeli Bracki kanal, od Šolte Splitska vrata,
a od Hvara Hvarski kanal. Najviši vrh otoka, Vidova gora
(778 m), ujedno je i najviši vrh na jadranskim otocima.

Vapnenacki dio obale je kamenit i strm, dok je ostali dio
razmjerno nizak i pjeskovit (na južnoj strani od Farske do
Bola, na sjevernoj od Sutivana do Supetra).
U krajoliku otoka prevladava krški vapnenacki reljef sa
škrapama, jamama, docima i uvalama.

Blaže forme reljefa, na kojima su rasprostranjena smeda
primorska tla (najplodnija na otoku), pretežno u
unutrašnjosti (osobito izmedu Ložišca i Nerežišca i izmedu
Selaca, Novog Sela i Sumartina).